This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Chuỗi Tỳ Hưu Phỉ Thúy 13 hạt chiêu tài, phát lộc S696

chuoi-ty-huu-ngoc-phi-thuy-05

2,550,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: ngọc Phỉ Thúy, Myanmar, Miến Điện + Kích thước (dài x rộng x cao): chuỗi 13 hạt

Chuỗi tỳ hưu tóc tiên đen đem lại may mắn cho người sử dụng S5108

chuoi-ty-huu-ma-nao-khoi-2401thach-anh-den-1

2,401,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu mã não khói + thạch anh tóc tiên đen (tại Việt Nam). + Kích

Chuỗi tỳ hưu ngọc Myanmar phát triển tài lộc, bổ trợ công danh S1004

chuoi-ty-huu-myanmar-s10041

1,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu ngọc Myanmar vân trắng xanh nhạt (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Chuỗi tỳ hưu thạch anh tím trừ tà, đem lại may mắn trong tình yêu S992+S763

chuoi-ty-huu-thach-anh-tim-1197

1,197,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ hưu thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Chuỗi Tỳ Hưu thạch anh mang may mắn cho tình yêu S027

chuoi-ty-huu-thach-anh-hong-s027

660,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: chuỗi Tỳ Hưu thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 15 hạt

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy trung chiêu tài, mang tới may mắn S6011

s6011-chuoi-ty-huu-phi-thuy-13-li-2

830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy 12 li (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): bi trung,

Chuỗi tỳ hưu thạch anh hồng phát triển tài lộc, tình duyên S709

chuoi-ty-huu-thach-anh-hong-dam

680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: chuỗi Tỳ hưu thạch anh hồng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6.5cm, 15 hạt

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy lớn hóa giải điềm xấu, chiêu tài S6149

chuoi-ty-huu-phi-thuy-trung-s6149

895,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 13 bi +

Ngọc bội Tỳ hưu ôm tiền phát triển tài lộc, bình an S671

ngoc-boi-ty-huu-s671-02

680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đứng trên tiền đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy, mặt ngọc bội đem tới may mắn S2000-9110

s2000-9110-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

9,110,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.8cm

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy, mặt ngọc bội mang tài lộc S2003-9585

s2003-9585-ty-huu-ngoc-phi-thuy-1

9,585,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). +

Mặt tỳ hưu ngọc bội ngọc phỉ thúy phát triển tài lộc S5151-1711

s5151-1711-1

1,711,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh vàng (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng

Mặt tỳ hưu ngọc bội ngậm như ý Phỉ Thúy thăng quan, tiến chức S6329

s6329-ty-huu-ngam-nhu-y-phi-thuy-1

2,180,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh ngọc (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng


Trang Sức Tỳ Hưu – Tư Vấn Mua Trang Sức – Trang Sức Tỳ Hưu Giá Rẻ